Sabino Arana kaleko radarra funtzionatzen hasiko da gaur

Aspalditik Sabino Arana kalean ipinitako radarra gaur hasiko da lanean. Berangoko kale nagusiaren eraldaketagaz batera ipini zuten bertan radarra, oinezkoei lehentasuna eman eta gehienez orduko 20 kilometroko abiaduran ibiltzeko araua errespetarazteko, baina orain arte aktibatu gabe egon da.

Radarra zutoin batean dago eta zirkulazioaren noranzko bietan abiadura neurtzeko gai da. Hau da, autoen aurreko eta atzeko aldeetatik egiten ditu detekzioak. Orduko 20 eta 300 kilometro bitarteko abiadurak atzeman ditzake eta matrikulak identifikatzen ditu horietan argia islatu arren.

Bestalde, indarrean eta Udaltzaingoaren bulegoakaz konektatuta daude daborduko trafikoa kontrolatzeko eta zaintzarako herrian ipinitako hamalau bideokamerak.