Getxoko Udalak 370.553 euro banatu ditu 765 Gizarte Larrialditarako Laguntzetan, urteko lehen seihilekoan

Aldizkakoak ez diren laguntza horiek Eusko Jaurlaritzaren konturako prestazioak dira, gastu arruntei eta ezohikoei aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten pertsonentzat, gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko edo saihesteko. Udal Gizarte Zerbitzuek bideratzen, gestionatzen eta ordainketak gauzatzen dituzte. Laguntza hauek eskatzeko epea datorren azaroaren 8an amaituko da.

Emandako diru-laguntzei dagokienez, 237 etxebizitzaren mantentze gastuetarako izan dira, 108 oinarrizko beharretarako eta 104 alokairurako eta ostaturako. Gainontzekoak instalakuntzetarako eta konponketetarako (43); elektrotresnak erosteko (21) eta zorpetzeari aurre egiteko (12) izan dira.