Eguaztenean zozkatuko dituzte Alangoko BOEetako aparkalekuak

Alangoko aparkalekuak, barrutik. © GETXOKO UDALA

Datorren eguaztenean, azaroaren 6an, zozkatuko dituzte Alangoko BOEetako 103 garaje-plazak. Goizeko 09:30ean jarri dute hitzordua, Algortako Fadurako ekitaldi-aretoan.

Denera 233 eskaera onartu dira 100 aparkalekutarako eta beste 3 egokituetarako. Onartutakoen behin betiko zerrenda daborduko argitaratu da Getxoko udaletxearen iragarki taulan eta udalaren webgunean.

Zozketa publikoa izango da eta udal idazkariaren aurrean egingo da; eskaera aurkeztu eta kontratua eskuratuko dutenen lehentasun-ordena zehaztuko du. Zozketaren emaitzaren arabera, partzelak 23. zenbakitik aurrera esleituko ditu Udalak.

Emaitzaren arabera, esleipendunek Udaleko Diruzaintzan gordailutu beharko dute lehen hilabeteko errentamendu-prezio gisa esleitutako zenbatekoa (60 euro), bai eta bi hileko fidantza ere (120 euro).

Epea amaitu eta gordailurik egin ez bada, Alkatetzaren ebazpen bidez hautaketa ezeztatuko da eta alokairua behin-behinean esleituko zaio lehentasun-hurrenkeraren arabera itxarote-zerrendan dagoen hurrengo eskatzaileari.

Egin beharreko ordainketak egin ondoren, esleipendunei dei egingo zaie Udalagaz dagokion errentamendu-kontratua sinatzeko.