Bizkaiko Foru Liburutegia Diputazio kalea 7 48008-Bilbao (Bizkaia) Tfnoa. 94 406 69 31 Faxa 94 406 70 84 www.bizkaia.eus/foruliburutegia kulturjarduerak@bizkaia.eus