Errotulu eta plakak=ezagutza hedatu, hizkuntza prestijiatu.

Erandio

Hizkuntza baten hedapenaren oinarria hiztunen ezagutza da. Euskarak bereizgarri du hizkuntza hegemonikoen artean bizikidetzan aritu behar izatea. Gizartearen zati handi batek oraindik ez du berau era…