Betiko Ikastola eskola entitatea gara. Betiko Ikastola entitate euskalduna gara. Euskararen eta Euskal Kulturaren transmisio, garapen, normalizazio eta potenziazioarekin guztiz konprometitua . Erakunde pluralista gara, Euskal Herrian dauden ideia desberdinen elkarbizitzarekiko errespetu osoarekin. Inolako diskriminaziorik gabe. Maila desberdineko pertsonei zabalik, aukera berdinak eskaintzen dizkien eskola da Betiko Ikastola. Hautabide demokratikoa egina du Ikastolak. Denek parte hartu behar dute beraren kudeaketan, baita aktiboki lagundu ere. Ikastolak erabakiak hartzeko ahalmena du, baita konpetentzia zabalak ere. Euskal Eskola da Betiko Ikastola, Euskal Herriko Eskola Nazionala eratzeko bokazioarekin. Betiko Ikastola herri ekimenez sortutako guraso kooperatiba da, irabazi asmorik gabekoa, zerbitzu publikoa eskaintzen duena. Zero hamasei urte bitarteko ikaslei kalitatezko hezkuntza euskalduna eta prestakuntza integrala, giza baloreetan oinarritua, ematen duena. Pertsona euskaldunak, konpetenteak, berritzaileak hezten dituena, etorkizuneko erronkei arduraz aurre egiteko gai izango direnak. Aipatutako zereginak burutzeko, etengabeko hobekuntzan eta partaide guztien elkar-lanean oinarritzen dena.